Customer orientation - Agile developing, continually improving to be sustainable
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Project Planning

31dviettel

 

Kiểm định công trình

1221

Telecommunications

lap-du-an-dau-tu-trong-nuoc

 

Construction supervision

construction2

 

Office Building Design


 

News

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 29-05-2015 Ngày 29/05/2015 Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã đồng ý phương án phát hành thực hiện theo nghị quyết 31/NQ ĐH- VTK ngày 22/04/2015 và các quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cố tức và phát hành cổ phiếu từ ...  

More detail

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404