Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Sơ đồ tổ chức

Untitled12

Dưới sự nhất trí và đồng thuận từ Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng ban phối hợp thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Khối phòng ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

-Phòng Thiết kế Viễn thông: Tham mưu BGĐ công tác thiết kế công trình viễn thông. Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát thiết kế các công trình viễn thông trong và ngoài nước.

-Phòng Thiết kế Xây dựng: Tham mưu BGĐ công tác thiết kế công trình xây dựng. Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát thiết kế các công trình xây dựng trong và ngoài nước.

-Bộ phận miền Trung: Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát thiết kế công trình viễn thông và xây dựng tại khu vực miền Trung.

-Bộ phận miền Nam: Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát thiết kế công trình viễn thông và xây dựng tại khu vực miền Nam.

Khối phòng ban Cơ quan

-Phòng Kế hoạch tổng hợp: Tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác tổ chức lao động, công tác Đảng, chính trị, công tác hành chính.

-Phòng Tài chính: Tham mưu BGĐ công tác tài chính, thực hiện công tác tài chính theo quy định.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404