Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo và Tài liệu về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

DSC03167Thông báo và Tài liệu về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Read more...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 MG 0080 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Read more...

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  MG 0043 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Read more...

Thông báo về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  MG 0246 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 2019.

Read more...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

DSC 7380 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel hông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Read more...

Download Template Joomla 3.0 free theme.

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404