Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2018

Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 06/08/2018

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/08/2018. Thủ tục nhận cổ tức:

+ Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy đinh của Pháp luật) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Đối với các cổ đông có tài khoản ngân hàng, Công ty sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404