Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty

Công ty Cp Tư vấn Thiết kế Viettel thôg báo thay đổi nhân sự 

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Chí kể từ ngày 01/08/2018.

- Bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Duy giữ chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2018.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404